Puurkaev ja pumpla

Aadress
Ehitusaeg
Teostatud tööd
Teostatud tööde maht 
Tellija 
Töödejuhid 

Kaarla tn. 7, Tallinn
Aprill 2009 – mai 2009
veereservuaar, tugimüürid
170 m3
AS Esmar Ehitus
Arvo Kaljumäe, Jaanus Truia

Puurkaev ja pumpla

Puurkaev ja pumpla

Aadress
Ehitusaeg
Teostatud tööd
Teostatud tööde maht 
Tellija 
Töödejuhid 

Kaarla tn. 7, Tallinn
Aprill 2009 – mai 2009
veereservuaar, tugimüürid
170 m3
AS Esmar Ehitus
Arvo Kaljumäe, Jaanus Truia

Puurkaev ja pumpla

Puurkaev ja pumpla

Aadress
Ehitusaeg
Teostatud tööd
Teostatud tööde maht 
Tellija 
Töödejuhid 

Kaarla tn. 7, Tallinn
Aprill 2009 – mai 2009
veereservuaar, tugimüürid
170 m3
AS Esmar Ehitus
Arvo Kaljumäe, Jaanus Truia

Puurkaev ja pumpla