Puurkaev ja pumpla

Aadress
Ehitusaeg
Teostatud tööd
Teostatud tööde maht 
Tellija 
Töödejuhid 

Kaarla tn. 7, Tallinn
Aprill 2009 – mai 2009
veereservuaar, tugimüürid
170 m3
AS Esmar Ehitus
Arvo Kaljumäe, Jaanus Truia

Puurkaev ja pumpla