Monoliitbetoonitööd aastast 2006

PR Betoon OÜ on tegutsenud ehitusturul aastast 2006 ja on selle aja jooksul kujunenud edukaks ja usaldusväärseks koostööpartneriks betoonitööde alal. See on ka meie eesmärk tulevikus – olla Eesti betoonitööde turul kindel ja arvestatav koostööpartner.

Meie meeskond koosneb pikaajaliste kogemustega oma ala spetsialistidest, kelle eemärgiks on kõrgendatud ootuste täitmine betooni- ja montaažitööde osas.

Meie eesmärgiks on pakkuda oma klientidele parimat kvaliteeti – et seda saavutada pöörame erilist tähelepanu oma kasutatavale tehnikale ja seadmetele ning meie oma ala spetsialistidest koosnevale meeskonnale. Meie tiimi kuuluvad pika ajalise kogemusega oma ala spetsialistid, kelle eemärgiks on kõrgendatud ootuste täitmine betooni- ja montaažitööde osas.